رسانه

نمایشگاه بین المللی تخصصی عسل ارومیه سال ۹۸
مهر, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار, رسانه
ارائه سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان بیدار در نمایشگاه بین المللی تخصصی عسل ارومیه سال ۹۸
ادامه مطلب
شرکت در نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی؛ آگروفود سال ۹۸
مهر, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار, رسانه
ارائه سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان بیدار در نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی؛ آگروفود سال ۹۸
ادامه مطلب
شرکت در همایش زنبورداری و مبارزه با آفات آن سال ۹۷
مهر, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار, رسانه
حضور در همایش زنبورداری و مبارزه با آفات آن در سال ۹۷ و ارائه سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان بیدار در این همایش  
ادامه مطلب