بیدار

نصب کیت بیدار در کندوها – نصب شماره ۲
بدون نظر بیدار
بعد از فروش محصولات بخش فنی شرکت مهام به محل کندوها مراجعه کرده و نصب اولیه را انجام می دهند و همه ی مراحل نصب تا فعال سازی توسط متخصصین بخش فنی انجام می شود.
ادامه مطلب
نصب کیت بیدار در کندوها – نصب شماره ۱
بدون نظر بیدار
بعد از فروش محصولات بخش فنی شرکت مهام به محل کندوها مراجعه کرده و نصب اولیه را انجام می دهند و همه ی مراحل نصب تا فعال سازی توسط متخصصین بخش فنی انجام می شود.
ادامه مطلب
کندوی هوشمند بیدارکندوی هوشمند بیدار
کندوی هوشمند بیدار
بدون نظر بیدار
مدیریت بهینه و کاهش میزان تلفات کندوهای زنبور عسل از اهداف این سیستم می‌باشد.
ادامه مطلب