مدیریت زنبورستان بیدار

شرکت در نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی؛ آگروفود سال ۹۸
مهر, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار, رسانه
ارائه سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان بیدار در نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی؛ آگروفود سال ۹۸
ادامه مطلب
شرکت در همایش زنبورداری و مبارزه با آفات آن سال ۹۷
مهر, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار, رسانه
حضور در همایش زنبورداری و مبارزه با آفات آن در سال ۹۷ و ارائه سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان بیدار در این همایش  
ادامه مطلب