همایش زنبورداری

شرکت در همایش زنبورداری و مبارزه با آفات آن سال ۹۷
مهر, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار, رسانه
حضور در همایش زنبورداری و مبارزه با آفات آن در سال ۹۷ و ارائه سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان بیدار در این همایش  
ادامه مطلب